CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Global modeling of mixed-phase clouds - The albedo and lifetime effects of aerosols

Trude Storelvmo ; Corinna Hoose ; Patrick Eriksson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering)
Journal of Geophysical Research (0148-0227). Vol. 116 (2011), p. D05207.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-12-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 130102

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning
Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur