CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diurnal variations of humidity and ice water content in the tropical upper troposphere

Patrick Eriksson (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; Bengt Rydberg (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; Marston Johnston (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; Donal P. Murtagh (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering) ; Hamish Struthers ; Sylvaine Ferrachat ; U. Lohmann
Atmospheric Chemistry and Physics (1680-7316). Vol. 10 (2010), p. 11519–11533.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-12-06. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 130101

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Global miljömätteknik och modellering (2010-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning
Meteorologi och atmosfärforskning
Elektronisk mät- och apparatteknik
Rymd- och flygteknik

Chalmers infrastruktur