CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of caffeic acid on haemoglobin-mediated lipid and protein oxidation in washed cod mince during ice and frozen storage

Karin Larsson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap) ; Ingrid Undeland (Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap)
Journal of the Science of Food and Agriculture (0022-5142). Vol. 90 (2010), 14, p. 2531-2540.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: caffeic acid, antioxidant, haemoglobin, lipid oxidation, protein oxidation, fishDenna post skapades 2010-12-06. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 130086

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Livsmedelsvetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Livsmedelsteknik

Chalmers infrastruktur