CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Waveguides for Nitride Based Quantum Cascade Lasers

Martin Stattin (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Kristian Berland (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Per Hyldgaard (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Bionanosystem) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Thorvald Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
International Workshop on Nitride Semiconductors (IWN2010), Tampa, Florida, U.S.A., September 19 – 24, 2010 (2010)
[Konferensbidrag, poster]

Nyckelord: AlGaN, QCL, WaveguideDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-04. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 130062