CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reply to Comments on ‘Decoupling efficiency of a wideband Vivaldi focal plane array feeding a reflector antenna’

Marianna Ivashina (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling) ; Malcolm Ng Mou Kehn ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Rob Maaskant (Institutionen för signaler och system, Antenner)
IEEE Transactions on Antennas and Propagation (0018-926X). Vol. 58 (2010), 3, p. 1016-1017.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-03. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 130051

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Avancerad mottagarutveckling (2010-2017)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur