CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Embracing complexity: MIMO Over-the-Air testing with the reverberation chamber

D. Skousen ; Charlie Orlenius (Institutionen för signaler och system, Antenner)
Microwave Journal (0192-6225). Vol. 53 (2010), 8, p. 66.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-12-03. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 130046

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur