CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Purchasing and supply management in the construction industry

Chris Ellegaard ; Lena Bygballe ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Lars Bankvall (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Journal of Purchasing & Supply Management (1478-4092). Vol. 16 (2010), 4, p. 219-220.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-12-03. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 130014

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur