CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DNA strand exchange catalyzed by molecular crowding in PEG solutions

Bobo Feng (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Karolin Frykholm (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Bengt Nordén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Fredrik Westerlund (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Chemical Communications (1359-7345). Vol. 46 (2010), 43, p. 8231-8233.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

DNA strand exchange is catalyzed by molecular crowding and hydrophobic interactions in concentrated aqueous solutions of polyethylene glycol, a discovery of relevance for understanding the function of recombination enzymes and with potential applications to DNA nanotechnology.

Nyckelord: bacterial reca protein, thermal-stability, base-stacking, stabilization, replication, mechanism, duplexesDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-02. Senast ändrad 2015-07-28.
CPL Pubid: 129954

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Materialvetenskap
Nanovetenskap och nanoteknik
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur