CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Binder phase grain size in WC-Co-based cemented carbides

Jonathan Weidow (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys) ; Hans-Olof Andrén (Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys)
Scripta Materialia (1359-6462). Vol. 63 (2010), 12, p. 1165-1168.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: EBSD; Nucleation; Liquid phase sintering; Cooling rateDenna post skapades 2010-12-02. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 129950

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Mikroskopi och mikroanalys (2005-2012)

Ämnesområden

Materialteknik
Övrig bearbetning/sammanfogning

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Effect of metal and cubic carbide additions on interface chemistry, phase composition and grain growth in WC-Co based cemented carbides