CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A two-model adaptive finite element method for plates

David Heintz (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Peter Hansbo (Institutionen för matematiska vetenskaper)
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2010-12-01. Senast ändrad 2010-12-01.
CPL Pubid: 129937

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik
Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Adaptive finite element methods for plate bending problems


Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2010:45