CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Predicting and Identifying Mismatches in the Human Machine Interaction Design - A Method Useful in the Product Development Process

Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Norddesign 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-12-01. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 129927

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur