CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Methodology for a combined evaluation of cognitive and physical ergonomic aspects of medical equipment

Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
3rd Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) International Conference 2010 (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-12-01. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 129925

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap
Arbetsvetenskap och ergonomi
Medicinsk teknik

Chalmers infrastruktur