CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Editorial: service-led construction projects

Roine Leiringer (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management) ; Jan Bröchner (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management)
Construction Management and Economics (0144-6193). Vol. 28 (2010), 11, p. 1123-1129.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: construction, services, projects, organizationsDenna post skapades 2010-12-01. Senast ändrad 2016-12-06.
CPL Pubid: 129901

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Construction Management (2008-2017)
Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Service management (2005-2016)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Industriell organisation, administration och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur