CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structural Characterization of Aquatic Humic Substances by NMR Spectroscopy

Knut Lundquist (Institutionen för organisk kemi) ; Nicklas Paxéus (Institutionen för analytisk och marin kemi) ; Michel Bardet ; Danielle R. Robert
Chemica Scripta Vol. 25 (1985), p. 373-375.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: humic substances NMRDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-12-01. Senast ändrad 2011-02-01.
CPL Pubid: 129896

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)
Institutionen för analytisk och marin kemi (1980-2001)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Kemi

Chalmers infrastruktur