CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biomassaförgasning integrerad med kraftvärme - erfarenheter från en demoanläggning i Chalmers kraftcentral

Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare)
Panndagarna 2010, 3-4 februari Södertälje (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-12-01. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 129887

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare (2007-2017)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur