CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tar Cleaning with Chemical Looping Reforming

Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare) ; Martin Seemann (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare) ; Fredrik Lind (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare)
Gasification 2010 - Feedstock, Pretreatment and Bed Material (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-12-01. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 129886

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare (2007-2017)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur