CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

GoBiGas and other gasification activities at Chalmers

Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare)
4th HighBio BIOENERGY SEMINAR May 18th 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-12-01. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 129884

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare (2007-2017)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur