CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Pilot Gasifier for GoBiGas and Thermochemical Biomass Conversion

Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare)
Seminar Biogas Gasification Seminar for Homes and Transport, Göteborg 20-21st January 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-12-01. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 129883

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare (2007-2017)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur