CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

IMMA – Intelligently Moving Manikin – Project Status

Lars Hanson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem) ; Dan Högberg ; Robert Bohlin ; Johan S Carlson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Proceedings of 3rd Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) International Conference 2010, Karwowski, W. and Salvendy, G. (Eds.), USA (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-30. Senast ändrad 2011-01-17.
CPL Pubid: 129858

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktionssystem (2005-2017)
Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Tillämpad matematik
Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur