CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A method to optimize geometrical quality and motion feasibility of assembly sequences

Domenico Spensieri ; Johan S Carlson ; Lars Lindkvist (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling) ; Robert Bohlin ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling)
The 11th CIRP International Conference on Computer Aided Tolerancing, Annecy, France (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-30. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 129848

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling (1991-2017)

Ämnesområden

Produktion
Tillämpad matematik
Teknisk mekanik
Konstruktionsteknik
Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur