CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Världens framtida jordbruk.

Review of FAO's World Agriculture towards 2015/2030

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori)
Framtider December, p. 35-36. (2003)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-30.
CPL Pubid: 129832

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Fysik
Miljöteknik
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur