CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sox and NOx in a pressurized flue gas train

Tobias Pettersson (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare)
Young researchers oxy-fuel conference, 2010-10-05, Stuttgart (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-11-30.
CPL Pubid: 129823

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare (2007-2017)

Ämnesområden

Kemisk energiteknik
Molekylära transportprocesser i kemisk processteknik

Chalmers infrastruktur