CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Production Quality Improvements Using Statistical and Geometrical Analysis of Car Body Measurements

Thomas Ahlmark (Institutionen för matematik) ; Johan S Carlson (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
Research Report 34 (1997)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-30. Senast ändrad 2010-11-30.
CPL Pubid: 129810

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)
Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Algebra och geometri
Matematisk statistik
Teknisk mekanik
Konstruktionsteknik
Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur