CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Barsebäck är inte den stora utmaningen

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; Tomas Kåberger (Institutionen för fysisk resursteori) ; T.B. Johansson ; Thomas Sterner
Göteborgs-Posten 14 december, (2004)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2010-11-30. Senast ändrad 2017-06-28.
CPL Pubid: 129809

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Fysik
Miljöteknik
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur