CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att blunda för riskerna löser inga problem

(Slutreplik på Allan Emrén, som kommenterade min tidigare artikel)

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori)
Göteborgs-Posten, GP Debatt 5/10, (2004)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2010-11-30.
CPL Pubid: 129805

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Fysik
Miljöteknik
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur