CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bioenergy for climate stabilization

Göran Berndes (Institutionen för fysisk resursteori) ; Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; Pål Börjesson
Bioenergy International no 9, May, p. 5. (2004)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-30. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 129804

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Fysik
Miljöteknik
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur