CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Globaliseringen och dess fiender

(Recension av bok av Joseph Stiglitz)

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Göteborgs-Posten 2/2, (2004)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2010-11-30.
CPL Pubid: 129803

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Fysik
Miljöteknik
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur