CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Download Alleviation for the XV-15 Wing by Active Flow Control Using Large-Eddy Simulation

Mohammad El-Alti (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Per Kjellgren (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Direct and Large-Eddy Simulations 7, ERCOFTAC Series. 7th International ERCOFTAC Workshop on Direct and Large-Eddy Simulation. Univ Trieste, Trieste, ITALY. SEP 08-10, 2008 (1382-4309). Vol. 13 (2010), p. 527-532.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

The flow around a XV-15 wing with and without active flow control (AFC) is investigated using large-eddy simulation (LES). Results show that a drag reduction of 34% is achieved with AFC.Denna post skapades 2010-11-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 129781

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur