CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental study of water transport on a generic mirror

Tobias Tivert (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
International Conference on Multiphase Flow,ICMF, Tampa, FL, US (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-11-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 129780

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur