CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fluid mechanics, turbulent flow and turbulence modeling, Lecture Notes in MSc courses

Lars Davidson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 250 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2010-11-29. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 129778

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur