CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigating the haptic aspects of verbalised product experiences

Jessica Dagman (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; MariAnne Karlsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Li Wikström (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
International Journal of Design (1991-3761 ). Vol. 4 (2010), 3, p. 15-27.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: haptics, haptic product experiences, visual product experiences, product properties, product designDenna post skapades 2010-11-29. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 129756

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Övrig annan teknik
Tillämpad psykologi

Chalmers infrastruktur