CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Remembering Steve Schneider (1945-2010)

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Climate Policy (1469-3062). Vol. 10 (2010), p. 719-720.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-29. Senast ändrad 2013-10-29.
CPL Pubid: 129755

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Fysik
Miljöteknik
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur