CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Product expansion of π (Produktframställning av π, in Swedish)

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori)
Elementa Vol. 72 (1989), p. 152-154.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-29.
CPL Pubid: 129754

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur