CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Low carbon dioxide emissions and no nuclear power - towards a renewable energy system in Sweden and the world

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori) ; Kristian Lindgren (Institutionen för fysisk resursteori)
Building Sustainable Energy Systems - Swedish Experiences, S. Silveira (Ed.) (Swedish National Energy Administration) p. 445-474. (2001)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-11-29. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 129753

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Fysik
Annan fysik
Miljöteknik
Övrig annan teknik
Ekonomi och näringsliv
Övrig annan samhällsvetenskap

Chalmers infrastruktur