CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dual Fluidised Bed for Catalytic Cleaning of Biomass Gas

Fredrik Lind (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare) ; Martin Seemann (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare) ; Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare)
The 60th IEA-FBC Technical Meeting, at Chalmers University of Technology, Göteborg Sweden 3 - 4 May (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-11-29. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 129751

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare (2007-2017)

Ämnesområden

Kemiska processer

Chalmers infrastruktur