CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intermediaries in Distribution Networks

Robert Olsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Research Plan presented at the 20th Nordic Workshop on Interorganisational Research, Sønderborg, August 16-18 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-11-29.
CPL Pubid: 129750

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur