CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intermediaries and Intermediation in Business Networks

Viktoria Sundquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Paper presented at the 2nd Nordic Retail and Wholesale Conference (NRWC), Gothenburg November 10-11. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-11-29.
CPL Pubid: 129748

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur