CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy efficient selective reforming of hydro carbons

Martin Seemann (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
ERA-NET Bioenergy (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-11-29. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 129739

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur