CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chalmers gasification plant - Overview and recent experiences

Martin Seemann (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik) ; Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik)
Energidagarna (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-11-29. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 129738

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Termisk energiteknik

Chalmers infrastruktur