CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chalmers pilot gasifier an overview.

Henrik Thunman (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare) ; Martin Seemann (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare)
The 60th IEA-FBC Technical Meeting, at Chalmers University of Technology Göteborg Sweden 3-4 May 2010 (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-11-29. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 129735

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik, Chalmers förgasare (2007-2017)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur