CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Is the commercialisation of academic R&D really weak?

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Åsa Lindholm-Dahlstrand ; Lennart Elg
Paper presented to The 2010 ERSA (The European Regional Science Association) Congress, Jönköping, August 19-23. (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-11-29.
CPL Pubid: 129715

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur