CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vehicular Communications: Ubiquitous Networks for Sustainable Mobility [Point of View]

Erik G. Ström (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Hannes Hartenstein ; Paolo Santi ; Werner Wiesbeck
Proceedings of the IEEE (0018-9219). Vol. 98 (2010), 7, p. 1111-1112.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Vehicle-to-vehicle (V2V) or vehicle-to-infrastructure (V2I) communications are enabling technologies for a host of applications, ranging from infotainment and web browsing to cooperative driving for enhanced traffic safety and efficiency. The latter two application areas, traffic safety and efficiency, address the issue of sustainable mobility and are high on the political agendas around the world.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-11-29. Senast ändrad 2012-01-09.
CPL Pubid: 129711

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Transport
Hållbar utveckling
Datatransmission

Chalmers infrastruktur