CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Power-Efficient and Versatile Modified-Booth Multiplier

Magnus Själander (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Swedish System-on-Chip Conference (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 12971

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Efficient Reconfigurable Multipliers Based on the Twin-Precision Technique