CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of dynamic train–track interaction and subsequent material deterioration in the presence of insulated rail joints

Elena Kabo (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Anders Ekberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Proceedings 19th IAVSD symposium, Milano, Italy, 29 August – 2 September p. 3 pp. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Dynamic train–track interaction; Material deterioration; Rolling contact fatigue; Insulated rail joint; Finite element simulations; Plastic deformationsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2017-11-10.
CPL Pubid: 12970

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur