CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Don’t fence me in… Om miljöforskning, tvärvetenskap och konsten att överleva inter-disciplinära korsdrag

Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Vad skall vi ha universiteten till? Ett seminarium om den vetenskapliga kunskapens värden och användning (2010)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: miljövetenskap, tvärvetenskaplig metod, materialflödesanalyserDenna post skapades 2010-11-26. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 129693

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöteknik
Övrig annan samhällsvetenskap
Vetenskapsteori

Chalmers infrastruktur