CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Environmental management in a diaper product chain

Annsofie Gullbring ; Hanna Nilsson-Lindén ; Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Proceedings of the 10th EURAM conference (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: LCA, LCM, environmental management, product chainsDenna post skapades 2010-11-26. Senast ändrad 2014-10-22.
CPL Pubid: 129692

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Miljöledning
Hållbar utveckling
Miljöteknik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur