CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lifecycle assessments

Henrikke Baumann (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
The Berkshire Encyclopedia of Sustainability, vol 2 The Business of Sustainability p. 309-314. (2010)
[Kapitel]

Nyckelord: LCA, environmental management, industrial ecologyDenna post skapades 2010-11-26. Senast ändrad 2016-01-18.
CPL Pubid: 129685

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi
Miljöteknik
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur