CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Cost-efficiency and political feasibility

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Climatic Change - Science and Policy. (Eds) Stephen H. Schneider, Rosencranz, A., Mastrandrea, M.D., and Kuntz-Duriseti, K. (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-11-26. Senast ändrad 2013-09-24.
CPL Pubid: 129677

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Fysik
Annan fysik
Miljöteknik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur