CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A brief historic account of the discovery of the greenhouse effect

Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Journal of the South West University for Nationality, Chengdu, China Vol. 6 (2010), p. 213-218.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-26.
CPL Pubid: 129667

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Fysik
Annan fysik
Övrig annan teknik

Chalmers infrastruktur