CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How much land is needed for global food production under scenarios of dietary changes and livestock productivity increases in 2030?

Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Christian Azar (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Agricultural systems (0308-521X). Vol. 103 (2010), 9, p. 621-638.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2010-11-26. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 129666

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)